Sponsors
AK Summer Champs (SCM)
Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])
Rank Event Best TimeStandard P/F/T Swim Date Meet Name
Beck, Julia (Girl 17) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free31.12STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:08.47STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:32.41STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 Free5:21.57STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:21.55STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:30.81STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Beck, Maria (Girl 16) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free30.58STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:06.71STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:19.08STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:25.24STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Breast3:13.01STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Belliston, Mariella (Girl 11) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
1100 Back1:32.32STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
150 Breast46.17STimesF06/25/2017Midnight Sun Invitational 2017
1100 Breast1:39.30STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
Bingham, Madeline (Girl 17) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free30.15STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:09.59STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:18.25STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:30.96STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Cheng, Aubrey (Girl 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free29.43STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:04.12STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:22.28STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 Free4:57.82STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:09.70STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:36.21STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Cheng, Summer (Girl 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
1100 Free1:06.93SLTimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:08.34STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:30.92STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:19.61STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:08.40STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:27.09STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 IM5:23.58STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Emili, Adriana (Girl 17) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
1200 Free2:26.97STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 Free5:11.97STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:15.83STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Fly2:51.44STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:45.23STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 IM5:47.14STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Farring, Erika (Girl 16) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free31.04SLTimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:25.36SLTimesF01/26/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:27.59STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:19.07STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:48.67STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Griffith, Charlotte (Girl 10) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
1100 Free1:35.73STimesF02/14/2017AKAG Time Trial
Laliberte, Colette (Girl 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free32.47STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:11.03STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:17.48SLTimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:47.67STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:28.32STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Breast3:08.54STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Mattson, Alexis (Girl 16) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free32.70STimesF06/16/20182018 Midnight Sun Invitational
1100 Free1:08.12STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:26.44STimesF06/17/20182018 Midnight Sun Invitational
1100 Back1:16.78STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:45.92STimesF06/16/20182018 Midnight Sun Invitational
1100 Breast1:21.72STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Breast2:56.47STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:15.56STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:43.33STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
McLaughlin, Molly (Girl 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free32.46SLTimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:17.10STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:49.68STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:15.67STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Fly2:52.28STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:46.28STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 IM5:50.25STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Nelson, Taylor (Girl 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free31.26STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:08.74STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:18.93STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:32.91STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:21.79STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:51.79STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Petersen, Ashtyn (Girl 17) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free31.08STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:27.54STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:45.48STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:24.75STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Breast3:03.31STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:43.16STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Rogers, Anna Grace (Girl 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free31.02STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:06.82STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:26.23STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 Free5:15.95STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
11500 Free21:22.07STimesF01/26/20182018 Alaska Senior Championshi
Romspert, Kasey (Girl 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free30.64STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:08.19STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:19.03STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:33.84STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:21.53STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Snelders, Gretchen (Girl 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free28.75STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:18.48STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Adams, Wyatt (Boy 26) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free25.02STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free54.19STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:05.29STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:11.16STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Carpenter, Austin (Boy 17) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free26.80STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:00.84STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:03.39STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:29.89STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Chastain, Ryan (Boy 18) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free26.20STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free57.25SLTimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:08.39STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:06.45STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:28.97STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Jarupakorn, Brian (Boy 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
1100 Free57.18STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:06.23SLTimesF01/26/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:03.97STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly59.93STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Fly2:27.13STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:25.85STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Kitchen, Robert (Boy 9) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Back50.32STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
Kolberg, Karson (Boy 13) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free29.99STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:03.00SLTimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:14.94STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 Free4:44.72STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1800 Free10:04.11STimesF06/17/20182018 Midnight Sun Invitational
1100 Back1:11.19STimesF06/16/20182018 Midnight Sun Invitational
1200 Back2:28.27STimesF06/16/20182018 Midnight Sun Invitational
Kolberg, Konnor (Boy 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free26.08STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
1100 Free57.32STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:06.79STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:07.10STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:17.30STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Breast2:53.84STimesF06/16/20182018 Midnight Sun Invitational
1100 Fly1:10.15STimesF06/16/20182018 Midnight Sun Invitational
1200 IM2:25.15STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Kwon, Andrew (Boy 18) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free26.12SLTimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:02.11STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:03.58SLTimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:20.32STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Fly2:20.38STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:18.32STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 IM4:58.67STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Kwon, Ethan (Boy 16) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free28.13STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free59.76STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:14.40STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 Free4:51.33STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
1100 Breast1:14.18STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Breast2:40.67STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:40.46STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
Kwon, Preston (Boy 12) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free35.50STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
150 Back41.07STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
1100 Back1:29.01STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
150 Breast42.73STimesF06/25/2017Midnight Sun Invitational 2017
1100 Breast1:37.00STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
1100 IM1:25.42STimesF06/25/2017Midnight Sun Invitational 2017
1200 IM3:10.29STimesF06/24/2017Midnight Sun Invitational 2017
Law, Caleb (Boy 17) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free24.32STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free53.57STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free1:59.51STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 Free4:17.57STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:08.58STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly59.84STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Minster, Nicholas (Boy 19) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free26.83SLTimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free1:01.81STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:04.94SLTimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:22.28STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Price, Nicholas (Boy 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free27.84STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:08.29STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:26.36STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:08.94STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Breast2:27.97STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:25.92STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Sands, Ian (Boy 17) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free26.99STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free58.63STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:07.57STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:16.56STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly1:02.19STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:22.12STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Simmons, Jake (Boy 18) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
11500 Free17:22.81STimesF01/26/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back59.27STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Back2:10.99STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Fly57.73STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:10.53STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 IM4:37.75STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Wisdom, Tavner (Boy 15) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
1100 Free1:00.23STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Free2:11.43STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:12.04STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 Breast2:35.90STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1200 IM2:29.56STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1400 IM5:32.55STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
Wito, Lucas (Boy 19) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free24.97STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free56.11SLTimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:05.14STimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:11.28STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
Wooten, Shawn (Boy 26) [Standard: AK Summer Champs (Matches or Exceeds [Times])]
150 Free24.69SLTimesF01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Free55.95STimesF01/28/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Back1:05.40STimesP01/27/20182018 Alaska Senior Championshi
1100 Breast1:12.55STimesP01/28/20182018 Alaska Senior Championshi