Summer Practice Schedule

Riptide Swim Team
Apr 29, 2019
Summer Practice Schedule w/ Dryland
M T W Th F S
Sr Elite am NF 5:30-7:30am BWAC 6-8:30am NF 5:30-7:30 BWAC 6-8:30am BWAC 6-8:30am NField 6:30-9am
Sr Elite pm BWAC 3-5:15pm BWAC 3-5:15pm - BWAC 3-5:15pm - -
Sprint am NF 5:30-7:30am BWAC 6-8:30am NF 5:30-7:30 BWAC 6-8:30am BWAC 6-8:30am NField 6:30-9am
Sprint pm BWAC 3-5:15pm BWAC 3-5:15pm - BWAC 3-5:15pm - -
Sr 2 am BWAC 6:45-9am NF 5:30-7:30am BWAC 6:45-9am NF 5:30-7:30am Blmgtn 6-8am BWAC 6:45-9am
Sr 2 pm - BWAC 3-5:15pm - BWAC 3-5:15pm - -
Sr 1 BWAC 8:30-10:30am Blmgtn 6:00-8am BWAC 8:30-10:30am Blmgtn 6:00-8am BWAC 6:30-8:30am Blmgtn 8-10am
Jr Select Blmgtn 6-8am BWAC 8:15-10am Blmgtn 6-8am BWAC 8:15-10am BWAC 8:15-10am Blmgtn 8-10am
Gold BWAC 4:45-6:30pm BWAC 4:45-6:30pm Blmgtn 10-noon BWAC 4:45-6:30pm Blmgtn 10-noon BWAC 8:45-10:15am
Silver BWAC 5-6:30pm BWAC 5-6:30pm BWAC 5-6:30pm BWAC 5-6:30pm BWAC 4:45-6:15pm BWAC 8:45-10:15am
Bronze BWAC 6:30-7:30pm BWAC 6:30-7:30pm BWAC 6:30-7:30pm BWAC 6:30-7:30pm BWAC 5-6pm -
8 & Under - BWAC 4:45-6pm - BWAC 4:45-6pm BWAC 4-5pm -
MSTS BWAC 5-6:30pm BWAC 5-6:30pm BWAC 5-6:30pm BWAC 5-6:30pm - BWAC 9:15-10:45
HSTS BWAC 6:30-7:45pm BWAC 6:30-7:45pm BWAC 6:30-7:45pm BWAC 6:30-7:45pm - -