HISTORICAL RESULTS

 

EBAL: 2020 Season - [Monte Vista][Pentathlon][Amador/GHS][San Ramon Valley][DLS/CHS][California][Dublin][EBAL JV Championship][EBAL Trials][EBAL Finals]

TOP TIMES: [VarBoys] [VarGirls] [JVBoys] [JVGirls]

TEAM DUAL RECORD VAR: [BOYS: 0-0][GIRLS: 0-0]

TEAM DUAL RECORD JV[BOYS: 0-0][GIRLS: 0-0]

EBAL CHAMPIONSHIP MEET: [BOYS: X][GIRLS: X] JV: [BOYS X][GIRLS X]

TOP TIMES: [VarBoys] [VarGirls] [JVBoys] [JVGirls]

TEAM DUAL RECORD VAR: [BOYS: 3-2][GIRLS: 3-2]

TEAM DUAL RECORD JV[BOYS: 5-0][GIRLS: 5-0]

EBAL CHAMPIONSHIP MEET: [BOYS: 2nd - NCS: 8th][GIRLS: 9th] JV: [BOYS 1st][GIRLS 2nd]

TOP TIMES: [VarBoys] [VarGirls] [JVBoys] [JVGirls]

TEAM DUAL RECORD VAR: [BOYS: 6-1][GIRLS: 4-3]

TEAM DUAL RECORD JV[BOYS: 7-0][GIRLS: 7-0]

EBAL CHAMPIONSHIP MEET: [BOYS 4th][GIRLS 7th] JV: [BOYS 1ST][GIRLS 2ND]

TOP TIMES: [VarBoys] [VarGirls] [JVBoys] [JVGirls]

TEAM DUAL RECORD VAR: [BOYS: 5-0][GIRLS: 1-4]

EBAL CHAMPIONSHIP MEET: [GIRLS 5TH][BOYS 3RD] JV: [BOYS 1ST][GIRLS 2ND]

TOP TIMES: [VarBoys] [VarGirls] [JVBoys] [JVGirls]

TOP TIMES: [VarBoys] [VarGirls] [JVBoys] [JVGirls]

TOP TIMES:      [VarBoys] [VarGirls] [JVBoys] [JVGirls]
TOP TIMES:     [VarBoys] [VarGirls] [JVBoys] [JVGirls]

2010 Season - Under construction [DFAL Trials] [DFAL Finals]

2009 Season - Under construction

2008 Season - Under construction