Lesson Times

Lesson Times

Lesson 

1:30-2:00 pm

Slot 1

2:00-2:30 pm

Slot 2

2:30-3:00 pm

Slot 3

3:00-3:30 pm

Slot 4

3:30-4:00 pm

Slot 5

4:00-4:30 pm

Slot 6

4:30-5:00 pm

Slot 7

5:00- 5:30pm

MAX Aquatics Swim Team

5:30-7:00 pm 

MAX Aquatics Swim Team

7:00-7:30 pm

Slot 8

7:30-8:00 pm

Slot 9