Girls                                                                    Boys
 

Name
Time
Date
Event
Date
Time
Name
Amy Okada
26.49 JN
08/03/14
50 Freestyle
11/06/15
25.00
Jonathan Green
Amy Okada
57.39 JN
06/21/14
100 Freestyle
07/27/16
55.62
Reid Shorten
Amy Okada
2:04.57 JN
06/19/15
200 Freestyle
07/28/16
2:00.36
Reid Shorten
Amy Okada
4:33.25
05/24/15
400 Freestyle
07/29/16
4:17.81
Reid Shorten
Amy Okada
9:24.23
05/24/14
800 Freestyle
07/27/16
9:05.84
Reid Shorten
Amy Okada
18:12.52
05/23/14
1500 Freestyle
07/30/16
17:34.92
Reid Shorten
Amy Okada
1:07.50
06/20/15
100 Backstroke
03/22/14
1:02.51
Dmitriy Zhevelev
Amy Okada
2:30.85
05/24/14
200 Backstroke
07/24/13
2:17.85
Lorenzo Lau
Amy Okada
1:13.24
06/21/15
100 Breaststroke
07/29/09
1:10.53
Michael Dozal
Amy Okada
2:49.75
02/23/14
200 Breaststroke
07/29/09
2:33.59
Michael Dozal
Amy Okada
1:01.19 OT 
08/01/14
100 Butterfly
06/28/13
59.27
Lorenzo Lau
Amy Okada
2:14.42 OT
06/26/15
200 Butterfly
07/23/14
2:14.53
Andrei Voicu
Amy Okada
2:22.00
06/28/15
200 Individual Medley
07/26/13
2:16.87
Lorenzo Lau
Amy Okada
5:07.42
04/27/14
400 Individual Medley
07/25/13
4:56.32
Lorenzo Lau
Amy Okada
Janika Ho
Noah Brunson
Kaila Wong
    1:54.01   06/21/14     200 Freestyle Relay   07/29/12     1:46.94 Kyle Rovira
Lorenzo Lau
Matthew Allen
Dillon Tooley
Kaila Wong
Amy Okada
Iris Jacobs
Janika Ho
    2:07.75   06/21/14     200 Medley Relay   06/22/12     1:59.92 Kyle Rovira
Elmer Meija
Justin Lee
Dillon Tooley
Kaila Wong
Janika Ho
Iris Jacobs
Amy Okada
    4:10.26   06/22/14   400 Freestyle Relay   06/30/13

    3:51.78   

Lorenzo Lau
Andrei Voicu
Matthew Allen
Dillon Tooley
Amy Okada
Kaila Wong
Iris Jacobs
Janika Ho
    4:39.42   06/20/14      400 Medley Relay    07/29/12

    4:24.85

Kyle Rovira
Lorenzo Lau
Matthew Allen
Dillon Tooley
     800 Free Relay   06/27/13     8:34.44 Lorenzo Lau
Dillon Tooley
Andrei Voicu
Matthew Allen